Zateplovací systémy

Dodatečné zateplení objektu, ať už fasády, střechy či jiných konstrukcí zvyšuje tepelný odpor konstrukce, a tím zamezují vzniku tepelných mostů, které zapříčiňují promrzání konstrukcí a s tím spojené negativní projevy. Dodatečným zateplením se výrazně snižují náklady na vytápění prostor, zvyšuje se ochrana obvodového pláště před povětrnostními vlivy (déšť, sníh, nadměrné teplo aj.), a v neposlední řadě také celková hodnota objektu. Provádíme dodatečné zateplení konstrukcí polystyrénovými deskami, minerální vlnou a tepelně-izolačními omítkami. U novostaveb se provádí zateplovací systém převážně v přímém styku se svislými konstrukcemi, avšak u stávajících staveb důrazně doporučujeme provádět dodatečné zateplení na zateplovací rošt tak, aby vznikla odvětrávaná mezera mezi stávajícím zdivem a novým dodatečně provedeným zateplovacím systémem. Tepelně-izolační omítky se s výhodou používají na vnitřním líci konstrukcí ve styku s podlahou, v koutech místností a v okolí okenních a dveřních otvorů, kde se tepelné mosty vyskytují nejčastěji.