Repase oken a dveří

Repase oken a dveří spočívá v kompletní obnově původních prvků skládající ze z truhlářských, sklenářských a natěračských prací s obnovou kování a s následnou kompletací. Truhlářské práce obsahují repasování a obnovu dřevěných konstrukcí prvků s případným vyspravením či výměnou poškozených segmentů, které vznikly mechanickými nebo povětrnostními vlivy. Při výrazným poškození konstrukcí přistupujeme k výrobě nových totožných prvků. Všechny dřevěné prvky repasujeme popřípadě vyrábíme tak, aby byla zajištěna správná funkce oken. Do vyfrézované drážky provádíme silikonové těsnění. Sklenářské práce spočívají ve vysklení stávající okenní výplně s vysokou precizností, aby nedošlo k poškození okenního rámu a následném zasklení sklem dle požadavku objednatele v různých tloušťkách. Okenní výplně zasklíváme jak do standardního sklenářského tmele, tak do speciálního silikonového tmele, který odolává vysokému povětrnostnímu namáhání. Natěračské práce spočívají v opálení původního nátěru až na samotný dřevěný masiv, a po té se jednotlivé okenní prvky tmelí speciálními tmely a provede se přebroušení s dokonalým vyhlazením povrchu. Na takto připravený podklad nanášíme základní (popř. penetrační) nátěr, a poté lakujeme finální vysoce-kvalitní laky a lazury v požadovaných odstínech a vlastnostech. V případě poškození kování provádíme celkové zprovoznění původního kování, kdy kování rozebereme, vyčistíme a případně doplníme o chybějící nebo poškození části. Pokud je kování závažně poškozeno montujeme buď kování nové sériově vyráběné, nebo na přání zákazníka zhotovujeme repliky původního kování. V případě pouze povrchového poškození kování, provádíme čištění, leštění a otryskání s následným pokovením. Používáme pokovení niklem, chromem, mosazí a v reprezentačních historických prostorách i pozlacení. Provádíme také obnovu doplňkových prvků okenních otvorů, jako jsou mříže, kliky, petlice, historické zámky, aj.