Realizace fasád

Provádíme kompletní realizace, opravy, čištění, restaurování štukové výzdoby, zateplování a nátěry fasád. Speciální vnější a vnitřní nátěry thermo shield – Materiál pomáhá šetřit náklady na vytápění a zlepšuje vnitřní klima, účinně chrání fasády před povětrnostními vlivy. Účinně zabraňuje zvětrávání (stárnutí) stavebních konstrukcí a snižuje nadměrnou vlhkost zdiva. Kompletní zdění a omítky (cementové, vápenocementové, vápenné, sádrové). Sanační omítky (jednovrstvé, vícevrstvé), se používají ke zvýšení prodyšnosti zděných konstrukcí a tím umožňují účinně odvádět vlhkost ze zdiva. Při vysoké míře zasolení zdiva se jako podklad pro sanační omítky používá hydrofobizér a rozdělovač vody, které zamezují prostupu solí ze zdiva do ještě nevyzrálé vrstvy omítky. Sanační omítky se zpravidla aplikují až po provedení dodatečných hydroizolací, které zamezení dotaci vzlínající vlhkosti do zdiva. Tepelně-izolační omítky zvyšují tepelný odpor konstrukce a zamezují vzniku tepelných mostů a s tím spojené tvorbě kondenzační vlhkosti na povrchu vnitřních konstrukcí. S výhodou se tepelně-izolační omítky používají na zděné konstrukce ve styku s podlahou, v koutech místností a v okolí okenních a dveřních otvorů, kde se tepelné mosty vyskytují nejčastěji. Hladké sádrové stěrky omítek. Hrubé i fajnové zrnité omítky. Bandážování trhlin, natažení perlinky. Strojní nanášení strukturálních hmot. Strojní aplikace, vysokotlaké nanášení nátěrových hmot, stěrek, bitumenů a hydrofobních materiálů.